OM OS

HVAD ER EPITALET?

Epitalet, er den benævnelse vi bruger for din personlige speciallæge, sygeplejerske og sundhedscoach, der har redskaber og kompetencer til at sikre din tryghed og dit velbefindende – hvor som helst og når som helst. Gennem ny teknologi og sammen med dig, holder vi hele tiden øje med din helbredstilstand og sørger for at være klar når du har behov for hjælp. Vi vil også kunne advare dig når der er noget du skal være ekstra opmærksom – allerede inden der sker en forværring i din helbredstilstand. Det kan vi gøre gennem vores 30-års erfaring med KOL, understøttet af de data som du deler med os om din egen helbredstilstand.

Med Epitalet opnår du derfor den bedst tænkelige TRYGHED.

MISSION

”Vores mission er at du skal have det så godt som muligt”

Epitalets mission er at sikre dig, som borger med KOL, det bedst mulige liv, i frihed og uafhængighed – med en tryghed så du kan leve og trives både mentalt, somatisk og socialt så godt som muligt, på trods af dine udfordringerne med KOL.

Gennem det samarbejde du indgår med os, hjælper vi dig til, igen, selv at tage kontrol over dit liv og din egen tilstand så du i videst muligt omfang kan hjælpe dig selv og dermed leve et så frit og ubesværet liv som muligt.