UDTALELSER

UDTALELSER

Ole

Jeg fik diagnosen KOL (kronisk obstruktiv lungesyndrom) for ti år siden og har fra august 2013 deltaget i et banebrydende IT- og telemedicinsk projekt ’Epital Sundhed’, som er startet som et tilbud til borgere med KOL i Lyngby-Tårbæk kommune, men som på sigt må forventes at revolutionere behandlingen af det stedse voksende antal kronikere i Danmark.

Denne patientgruppe lægger allerede nu beslag på mere end halvdelen af sundhedsudgifterne herhjemme. En andel, der må forventes at stige med den højere levealder.

Det er Epital Sundheds målsætning, at borgere med KOL skal behandles hjemme under egen styring, men bakket op af umiddelbar tilgængelig (24/7) sundhedsfaglig ekspertise. Formålet opnås ved at forsyne den KOL ramte borger med en lille bærbar computer (tablet) med måleudstyr, der kan tilsluttes, og som efter borgerens forgodtbefindende måler relevante parametre og videresender disse data til Epitalet.

Her sammenholdes resultaterne med tidligere målinger og præsenteres omgående både for borgeren selv og for et døgnbemandet call-center, hvormed der også kan videokommunikeres. Herfra rådgives om behandling, eventuelt ved brug af en særlig KOL medicinkasse, som borgeren har fået udleveret, og som automatisk genopfyldes fra det lokale apotek.

Mine personlige erfaringer med Epitalet har været særdeles positive. Den tryghed, der skabes ved bevidstheden om, at kompetent hjælp og rådgivning kun er ’et klik væk’, uanset hvor man befinder sig, er markant. Det har bevirket, at jeg trygt kan rejse, hvad jeg som pensionist nyder meget.

Oplevelsen ved selv at styre målinger, forstå resultater og have tilgang til sundhedsfaglig rådgivning med kort varsel er meget tilfredsstillende. I mit personlige tilfælde er jeg overbevist om at have undgået mindst tre akutindlæggelser ved Epitalets mellemkomst.

Det er mit håb, at Epitalet fortsat må nyde fremme og at projektet må udvides til alle regioner og til at omfatte flere kroniske sygdomme.Fordele i form af patienttilfredshed og økonomigevinster synes legio.


I 2010 befinder min mand og jeg os på en ferieø i Thailand. Den høje luftfugtighed og varmen bekommer mig ikke så godt. Vejrtrækningerne er anstrengte og jeg kan nærmest ikke gå.

På øen Koh Chang er der en mindre international klinik, hvor jeg får ilt og noget antibiotika. Næste dag skal jeg møde på klinikken om eftermiddagen. Står op, spiser morgenmad, min mand er på en elefanttur. Jeg har det godt og vil gå lidt rundt i området, bl.a. for at bestille en omgang massage!

Så langt når jeg ikke, jeg nærmest kravler for at komme til receptionen for at bede dem om at få en hurtigere tid på klinikken. Receptionen har en taxa holdende og receptionisten tager med ned på hospitalet. Min mand bliver hentet og en ambulance bestilt.

Vi sejler over til fastlandet og jeg bliver indlagt på Bangkok hospital i ca. 300 km øst for Bangkok. SOS er involveret. Jeg får en fremragende behandling, min mand ”bliver indlagt” på min stue.

Efter 6 dage bliver vi sendt hjem til DK. Her skal jeg kontakte egen læge, som får lavet en aftale om en tid på ambulatoriet. Da personalet bliver klar over vi kommer direkte fra Thailand, bliver der ”dømt” isolation! Stor ståhej for at komme i ”rumdragterne”(red. isolationsdragterne), det ser jo vældig dramatisk ud. Jeg er der i et døgn, hvor alt bliver stillet ind -intet må komme ud. At nattevagtens barnebarn lige kravlet ind for at se, hvad der foregår, er en helt anden historie.

Hjemme igen melder jeg mig igen i lungeforeningen, og takker ja til et projekt med hjemmebesøg af en lungesygeplejerske. Hører om Epitalet, og kommer med i det projekt.

Lilly

De sidste 3 vintre har vi tilbragt i Florida, hvor telekufferten med tilbehør, og en medicinkasse er med. Først bliver min mand forkølet og i midten af februar er det så min tur. Målinger med iltindhold, puls, temperatur og lungemåling sendes til DK. Tallene viser bl.a. et for lavt iltindhold og lidt forhøjet temperatur. Vagtcentralen kontaktes og der aftales hvad der skal ske, og der er en tæt kontakt, hvilket er meget beroligende. Efter 14 dage er tallene fine og jeg har det godt. Undgik en alvorlig lungebetændelse. Det giver en stor tryghed at kunne komme i kontakt med en sygeplejerske og læge døgnet rundt, selvom man befinder sig langt væk fra DK. En stor forøgelse af ens livskvalitet.

Beskrivelsen af de 2 vidt forskellige forløb peger på både økonomien og trygheden. De bedste hilsner Lilly.


Lau

Som 66-årig med KOL, astma og hjertesvigtbetinget lungedysfunktion har jeg nu igennem halvandet år været borger i Epitalet.

Tiden før var præget af adskilligt flere lungeinfektioner, som krævede konsultationer hos min privatpraktiserende læge og på Gentofte Hospitals skadestue. Som regel nåede jeg først at henvende mig til det traditionelle sundhedsvæsen så sent i forløbet, at infektionerne havde bidt sig alt for fast og derfor oftere end nu gentog sig. Som borger i Epitalet har overvågningen været så effektiv, at jeg kun har oplevet to behandlingskrævende infektioner. Til sammenligning var hyppigheden af de behandlingskrævende infektionerfør tiden som Epital-borger mindst to-tre pr. år.

Udover fordelene ved denne objektivt målelige reduktion af min belastning af det traditionelle sundhedssystem i form af færre konsultationer /indlæggelser tiltaler Epitalets inddragelse af borgerens, altså min egen sygdomsovervågning mig meget. Borgerens centrale og aktive rolle i sygdomsbekæmpelsen udgør efter min mening et klart fremskridt. Det er dog borgeren selv, der har den primære interesse i sygdomsbekæmpelsen og derfor også bør tildeles det primære ansvar for sygdomsovervågningen.

Epitalets vagtcentrals hurtige og kyndige medicinsk-faglige reaktioner på mine målinger har i hvert fald for mig betydet en mere kvalificeret sygdomshåndtering og en klart forbedret helbredstilstand.

Jeg håber, at Epitalets koncept for behandlingen af borgere med KOL hurtigst muligt udstrækkes til at omfatte andre sygdomstyper, fx mine to andre sygdomme astma og hjertesvigt. Men mange andre sygdomme, ikke mindst de så udbredte psykiske, ville da være oplagte at håndtere i et langt tættere samarbejde med sygdommens indehaver, borgeren selv, end tilfældet er i dag. En nedskæring for ikke at tale om nedlæggelse af Epitalet vil for mig at se indebære en klar – og helt urimelig – forringelse af sundhedstilstanden blandt Epital-borgerne i særdeleshed og et principielt tilbageskridt for sundhedsvæsenet i almindelighed.


Det bedste der er sket for mig under min sygdom, var den dag Epitalet kom ind i mit liv. Der lærte jeg at leve med KOL. Før i tiden skulle jeg kontakte min læge, hvor jeg ikke altid kunne komme til med det samme, og der gik derfor kostbare timer hvilket har gjort flere indlæggelser på hospitalet nødvendige.

Men med Epitalet kan jeg få kontakt med kompetent sundhedspersonale døgnet rundt, som ved præcist hvad der skal til når jeg får det dårligt.
Epitalet har de sødeste sygeplejersker og læger der råder og vejleder én så man ikke bliver bange og går i panik, da det er meget vigtigt at holde hovedet koldt.
Efter jeg har haft et KOL anfald, kontakter lægerne fra Epitalet mig for at høre om alt er ok, det er meget betryggende.

Da jeg startede sendte jeg målinger ind hver dag, så sundhedspersonalet hurtigt kunne se hvis mit helbred ikke var som det skulle være. Det resulterede i, at jeg hurtigt kunne blive sat i behandling og derfor undgik de store forværringer, så jeg ikke behøvede at blive indlagt.

Jeg har haft stor glæde af KOL-kassen med medicin, hvilket også er meget betryggende altid at have ved sin side, så behandling altid kan sættes i gang med det samme.

Epitalet giver mig tryghed både for mig og min familie. Mine børn rejser meget og kan derfor ikke altid træde til når det brænder på. Det kan Epitalet, og det giver en stor tryghed, også for min familie. Jeg er nu takket være Epitalet så rask at jeg nu kun tager målinger en gang om ugen, i stedet for hver dag. Og jeg kan leve et normalt liv uden indlæggelser.
En stor tak til alle i Epitalet for jeres hjælp og omsorg.

Grethe

Jeg har moderat KOL, men lider også af astma, så for mig er EPITALET en virkelig god mulighed for at mindske generne ved disse to permanente sygdomme.

Kort tid efter jeg var blevet en del af forsøget blev min tilstand forværret, men en hurtig indgriben fra sygeplejerskerne i EPITALET gjorde at jeg fik en ny type medicin og stabiliseret. Det har betydet, at jeg er langt mindre generet af KOL og Astma nu, og hvis mine målinger viser udsving er jeg hurtigt i kontakt med sygeplejerskerne.

Det er mit skøn, at jeg har sparet en del besøg hos min læge, og samtidig synes jeg også, at jeg selv har taget et medansvar for min behandling. Jeg håber også, at jeg ved at deltage i forsøget er med til at skabe mere erfaring med telemedicin.


Før jeg startede i Epitalet ringede jeg altid op til lægevagten når jeg fik det dårligt, jeg var næsten fast kunde. Det var også lidt problematisk at få fat i min medicin da jeg ikke kunne komme nogen vegne, så jeg måtte få apoteket til at komme med min medicin – og det jo dyrt, men sådan var situationen før jeg kom ind i Epitalet.

Folk omkring mig var ved at være trætte af mig, fordi jeg måtte melde afbud så tit, pga. mit helbred – nogle folk forstod det ikke og ville ikke forstå det. Det er der så bare ikke noget at gøre ved, så er de bare ikke venner hvis de ikke kan acceptere det.

Jeg skulle møde op på Møllebo, men jeg kunne ikke en pind – så jeg ringede til en veninde for at køre mig afsted. Derefter blev jeg kørt til Gentofte hospital for at få taget røntgen, hvor de efter 3 dages indlæggelse ville sende mig hjem hvor jeg sagde ”I kan sgu da ikke sende mig hjem, jeg har ikke en pind hjemme i huset eller hjemmehjælp”. Jeg følte mig meget forladt.

På Gentofte hospital fik jeg kontakt til Klaus Phanareth fra Epitalet på Møllebo, som sagde at jeg kommer da bare herned. Så fik jeg lov til at være der indtil jeg fik det nogenlunde igen og der blev sørget for at jeg fik noget hjemmehjælp og købt mad ind til mig.

Jeg sender mine værdier ind hver dag og de følger med hver dag og fanger ligeså snart der er noget ubalance eller hvis det er ved at brænde på. Det er med til skabe en masse sikkerhed og tryghed. Man kan ringe til dem selv om natten, hvis det er det man har behov for.

Jeg har fortalt om Epitalet til en bekendt nede i Lyngby og hun syntes det er ærgerligt det ikke er i Esbjerg hvor hendes mor bor. Jeg håber med dette, at det bliver udvidet til andre kommuner.

Nu har jeg det godt igen, så det går den rigtige vej.

Det bare dejligt og det bedste der er sket og jeg kan ikke anbefale det varmt nok.

Epitalet har hjulpet mig og jeg må være ærlig at sige at jeg er stoppet med at ryge, fordi jeg kan da ikke være bekendt at ryge når nogen gør så meget for mig.