YDELSER

Fjernmonitorering

Konstant – døgnovervågning af dine indrapporterede tal.

Vi har ansatte speciallæger og sygeplejersker som ved hjælp af telemedicinske redskaber kan overvåge og følge din helbredstilstand døgnet rundt, alle årets dage. Din måling af din tilstand i dit hjem overføres direkte til os, så vi kan monitorere og agere på dine målinger i takt med at de kommer ind til os. Vi benytter os af moderne teknologier og laver kunstig intelligens og maskinlæring på de data vi modtager, således at vi kan bruge disse teknologier til at hjælpe os med at hjælpe dig. Dette er grunden til at det er så vigtigt for dig selv at registrere dine målinger ofte og gerne på faste tidspunkter så vi har et sammenligningsgrundlag. Dvs. at hvis du f.eks. registrerer dine målinger om morgenen og aftenen hver dag så har vi sammen et bedre grundlag for at hjælpe dig. Det handler om hjælp til selvhjælp.

Skærmkonsultation

Skærmkonsultation med sundhedspersonale når behovet er der, eller når dine tal fortæller os at vi skal kontakte dig.

Uanset hvornår du har behov for at tale med Epitalet kan du ringe eller lave et virtuelt møde – når som helst det passer dig. Ligeledes vil vi kontakte dig, hvis vi ser at der er behov for dialog om din helbredsmæssige udvikling. Hvis dine tal f.eks. viser en udvikling der kunne resultere i en forværring som du ikke selv har opdaget endnu, så vil vi kontakte dig med henblik på at imødekomme eller forhindre denne forværring. Det handler om din trivsel.

Behandling i hjemmet

Du har en medicintaske i hjemmet, og vi kan hjælpe dig – via en skærmkonsultation – med at tage medicin i det omfang der måtte blive behov for det.

I ”startpakken” ligger der en kasse med speciel ”akut medicin”, som kun skal bruges når der er behov for akut medicinsk behandling. Det betyder at vi, kan sætte dig i behandling øjeblikkeligt, hvis der er en forværring på vej. Du sparer mange vigtige timer, fordi du ikke skal have kontakt til egen læge der kan skrive en recept og du ikke skal bruge tid på at finde et åbent apotek – det hele ligger klart til dig og betyder rigtig meget for dit helbred. Det handler om bekvemlighed for dig.

Opstartshjælp

Du har mulighed for at få besøg af en kompetent medarbejder fra Epitalet der kan hjælpe dig i gang med brugen af vores ydelser.

Du kan enten bruge de tilgængelige videoer til at starte op på egen hånd, eller vi kan komme hjem til dig og give dig den nødvendige introduktion til de apparater du skal bruge, samt hvordan du bruger systemet til registrering og monitorering af dit eget helbred. Når du er blevet medlem af Epitalet, får du udleveret en  ”startpakke” med en lille smart elektronisk skærm som – blot ved et tryk på skærmen, giver dig direkte forbindelse til Epitalet hvor en specialist sidder klar til at hjælpe dig – døgnet rundt. Ligeledes modtager du to apparater som du skal lære at bruge til at registrere dine egne målinger. Disse er koblet op på din skærm fra start. Det handler om at det skal være let for dig.

Personlig coaching

Som medlem i Epitalet får du adgang til mental coaching leveret af Danmarks førende coach Jørgen Svenstrup fra Empowermind

Overblik og rapportering

Få overblik over din egen helbredstilstand når du vil.

Du kan få et totalt, let tilgængeligt og forståeligt overblik over dine egne registreringer og hvad det betyder for din helbredsmæssige udvikling. Selvom KOL er kronisk, så er det muligt for de fleste at forbedre deres fysiske såvel som psykiske trivsel, men det kræver at du forstår hvad der virker for dig. Du har derfor mulighed for at sammenligne udviklingen af din egen helbredstilstand med grupper af andre personer med KOL, for at  lære hvad der virker hos andre og dermed evt. hos dig.

Hvis du ønsker det har du ligeledes mulighed for at tilmelde dine nære (familie eller venner) til din monitorering, således at de kan hjælpe dig med at passe godt på dit helbred.

Det handler om at forstå din helbredstilstand og tiltag der virker for dig.